فایل های دسته بندی علوم پایه - صفحه 1

پرورش گل سرخ یا گل رز

تاریخچه شناخت و کشت رز درنوشته جات مختلف به 400 سال پیش از میلاد برمی گردد گل رز درایران نیزاز قدیم وجود داشته است رزایرانی (Persian rose) دارای زیبائی خاصی است.

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مدیریمت کیفیت پروژه های فا

کنترل کیفیت پروژه در بر دارنده فرآیندهای لازم جهت برآورد سازی مجموعه نیازمندیهائی است که هر پروژه متعهد و ملزم به اجرای آنهاست.مشتمل بر کلیه فعالیتهای مرتبط با عملکرد مدیریت جامع و فراگیری است که به تعیین خط مشی های کیفی ، اهداف و مسئولیتها پردا...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بیماری سفیدک

بیماری سفیدک سطحی مو

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل