فایل های دسته بندی مدیریت - صفحه 1

دانلود پروپوزال رشته مدیریت ارتباط فرسودگی شغلی کارکنان و توانمند سازی

دانلود پروپوزال رشته مدیریت ارتباط فرسودگی شغلی کارکنان و توانمند سازی

قیمت : 17,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پروپوزال ارتباط ريسک نقد شوندگی سهام و شفافيت سود

دانلود پروپوزال ارتباط ريسک نقد شوندگی سهام و شفافيت سود

قیمت : 17,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پروپوزال رشته مدیریت بررسی ارتباط دولت الکترونیک و پاسخگویی

دانلود پروپوزال رشته مدیریت بررسی ارتباط دولت الکترونیک و پاسخگویی

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پروپوزال تاثیر اعتماد بر رفتار شهروندی سازمانی و عدالت

دانلود پروپوزال تاثیر اعتماد بر رفتار شهروندی سازمانی و عدالت

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پروپوزال رشته مدیریت ارتباط سرمایه اجتماعی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی

دانلود پروپوزال رشته مدیریت ارتباط سرمایه اجتماعی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی

قیمت : 17,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پروپوزال مدیریت ارتباط فرهنگ سازمانی با خلاقیت

دانلود پروپوزال مدیریت ارتباط فرهنگ سازمانی با خلاقیت

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پروپوزال رشته مدیریت ارتباط شایستگی های مدیریتی و عملکرد مدیران

دانلود پروپوزال رشته مدیریت ارتباط شایستگی های مدیریتی و عملکرد مدیران

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت جنگل استراتژي

پاورپوینت آماده جنگل استراتژي برای رشته مدیریت در 236 اسلاید طراحی شده بخشی از مطالبی که در این پاورپوینت مورد بررسی قرار میگیرد به شرح زیر است:

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پاورپوینت تئوری های مدیریت پیشرفته

پاورپوینت آماده تئوری های مدیریت پیشرفته برای رشته مدیریت در 42 اسلاید طراحی شده بخشی از مطالبی که در این پاورپوینت مورد بررسی قرار میگیرد به شرح زیر است:

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی