فایل های دسته بندی علوم پایه - صفحه 1

Stem Cells in Cell Therapy and Regenerative Medicine

Stem Cells in Cell Therapy andRegenerative Medicineپاور زبان اصلی کتاب سلول های بنیادی در درمان

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

هورمون های شادی بخش

تاثیر خنده درمانی روی هورمون های بدن

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت همبستگی با تحلیل رگرسیون و تحلیل ماتریس

پاورپوینت همبستگی با تحلیل رگرسیون و تحلیل ماتریس

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت دیافراگم و فشارسنج تفاضلی

پاورپوینت دیافراگم و فشارسنج تفاضلی

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت خشک کن با بستر سیال

پاورپوینت خشک کن با بستر سیال

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت انتقال‌ حرارت

پاورپوینت انتقال‌ حرارت

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت اصول تصفیه آب و پسابهای صنعتی

پاورپوینت اصول تصفیه آب و پسابهای صنعتی

قیمت : 70,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت نمودار تعادلی آهن و كربن اف ای سی

پاورپوینت نمودار تعادلی آهن و كربن اف ای سی

قیمت : 28,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست

پاورپوینت ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست

قیمت : 65,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی