اخرین محصولات ثبت شده

پاورپوینت درس یک زبان انگلیسی پایه نهم

پاورپوینت درس یک زبان انگلیسی پایه نهم با معنی درس، حل تمرینات، توضیح نکات گرامری

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود جدیدترین جزوه 12صفحه ای تداخلات دارويي به زبان فارسی

دانلود جزوه تداخلات دارويي ويژه پزشكان و داروسازان با فرمت پی دی اف به زبان فارسی در 12 صفحه شامل مباحث هفتگانه تداخل دارو

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت جهان فرهنگی درس اول جامعه شناسی یازدهم

پاورپوینت جهان فرهنگی درس اول جامعه شناسی یازدهم

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پکیج پاورپوینت علوم و فنون ادبی 3 پایه دوازدهم

پکیج پاورپوینت علوم و فنون ادبی 3 پایه دوازدهم

قیمت : 109,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت حسن تعلیل، حس آمیزی و اسلوب معادله علوم و فنون ادبی پایه دوازدهم

پاورپوینت حسن تعلیل، حس آمیزی و اسلوب معادله علوم و فنون ادبی پایه دوازدهم

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت وزن در شعر نیمایی درس یازدهم علوم و فنون ادبی دوازدهم

پاورپوینت وزن در شعر نیمایی درس یازدهم علوم و فنون ادبی دوازدهم

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس هفتم زبان انگلیسی پایه هشتم

پاورپوینت درس هفتم زبان انگلیسی پایه هشتم، حل تمرینات، توضیح کامل نکات گرامری

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت سبک شناسی دوره معاصر و انقلاب اسلامی درس دهم علوم و فنون ادبی دوازدهم

پاورپوینت سبک شناسی دوره معاصر و انقلاب اسلامی درس دهم علوم و فنون ادبی 3 پایه دوازدهم

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت کامل فصل 3 علوم و فنون ادبی دوازدهم

پاورپوینت کامل فصل 3 علوم و فنون ادبی دوازدهم

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت کارگاه تحلیل فصل سوم علوم و فنون ادبی 3 دوازدهم

پاورپوینت کارگاه تحلیل فصل 3 علوم و فنون ادبی 3 پایه دوازدهم

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت اغراق، ایهام و ایهام تناسب درس نهم علوم و فنون ادبی دوازدهم

پاورپوینت اغراق، ایهام و ایهام تناسب درس 9 علوم و فنون ادبی 3 پایه دوازدهم

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درس ششم زبان انگلیسی پایه هشتم

پاورپوینت درس ششم زبان انگلیسی پایه هشتم، حل تمرینات، توضیح کامل نکات گرامری

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل